Music/Lyrics: Speak To My Heart by Ntokozo Mbambo ft. Nqubeko Mbatha

Speak To My Heart by Ntokozo Mbambo ft. Nqubeko Mbatha

 

Lyrics

Speak to my heart
Oh Lord
My spirit is
Waiting on you
My cup is empty
Fill it oh Lord
As I wait on you
Khuluma nam’
Nkosi yami
Umoya wam’
Ulindele
Ukulizwa izwi lakho
Sengomele lona
O Msindisi
Jesu Krestu
Nguwe oyiNkosi yam’
Yebo manje
Mawubuse
Phezu kwakho konk’ okwam’
Busa Nkosi yam’ x2
Ngeqiniso ngiyavuma
Uyinkosi yam’

 

Download and share

Download